Badania lekarskie, a branża budowlana – o czym warto wiedzieć?

Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania badań w przychodni medycyny pracy. Badania różnią się w zależności od stanowiska pracownika. Jak przedstawia się ta kwestia w przypadku branży budowlanej? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat badań lekarskich w budowlance.

Badania lekarskie – obowiązek i przywilej pracownika

Wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie dla pracowników mają na celu ocenę ich stanu zdrowia. Stanowią wymagany prawnie obowiązek, ale i przywilej każdego pracownika. Są dla niego bezpłatne, nie zajmują dużo czasu i pomagają ocenić jego kondycję zdrowotną. Są również bardzo ważne dla pracodawcy i mają bezpośredni wpływ na decyzję przedsiębiorcy o dopuszczeniu danej osoby do wykonywania służbowych obowiązków.

Badaniom wstępnym podlega każda osoba przyjmowana do pracy, kontrolnym natomiast pracownik, który z powodu choroby był niezdolny do pracy w okresie powyżej 30 dni, a okresowym każdy pracownik.

Badania lekarskie w branży budowlanej

Znalazłeś na portalu z ofertami pracy Dryg.pl ogłoszenie o treści „zatrudnię do pracy na budowie” i jesteś zainteresowany podjęciem zatrudnienia? Dowiedz się, jakie badania czekają Cię przed rozpoczęciem pracy.

Zakres i tryb badań lekarskich jest określony przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Załącznik do tego rozporządzenia zawiera wskazówki metodyczne, które określają częstotliwość i zakres badań. Przepisy stanowią jednocześnie, że lekarz przeprowadzający badanie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania oraz specjalistyczne badanie konsultacyjne. Lekarz ustala indywidualnie częstotliwość i zakres badań w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Wskazówki metodyczne nie zawierają listy branż ani stanowisk pracy. Określono w nich natomiast uciążliwości i zagrożenia, które wynikają z występujących na konkretnych stanowiskach pracy czynników, takich jak praca w wymuszonej pozycji, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, na wysokości itp. To oznacza, że zakres badań pracownika zatrudnionego np. na stanowisku murarza będzie inny niż badania pracownika administracyjnego pracującego w branży budowlanej. Badania są zlecane przez lekarza, a następnie przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W skierowaniu określa on stanowisko pracy, a także wskazuje uciążliwości i czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na tym stanowisku. Na podstawie uzyskanych informacji lekarz medycyny pracy określa częstotliwość i zakres badań.

Zobacz  Polski organ rentowy bardziej wyrozumiały dla Ukraińców

Jak wyglądają badania medycyny pracy dla branży budowlanej?

Podczas badania z zakresu medycyny pracy dla branży budowlanej, lekarz przeprowadza z pacjentem krótki wywiad dotyczący m.in. przebytych chorób czy korzystania z używek (picia alkoholu, palenia papierosów itp.). Specjalista pyta też o przebyte operacje i zabiegi oraz przyjmowane leki, osłuchuje płuca i serce, a także mierzy ciśnienie krwi. W przypadku osób, które będą pracować na wysokościach, zleca badania wysokościowe, a pracownikom na stanowiskach kierowniczych zleca przeprowadzenie badania serca. W zależności od konkretnych zadań zawodowych realizowanych przez pracownika może zlecić również przeprowadzenie badania OB, morfologii, moczu ogólnego itp. Osoby pracujące z chemikaliami muszą też wykonać ASPAT, ALAT i pomiar glukozy. W niektórych przypadkach może być konieczna spirometria oraz rentgen płuc.

[Głosów:    Average: /5]