Misja przedsiębiorstwa, a zaangażowanie pracowników

Żadna nowoczesna organizacja nie funkcjonuje prawidłowo, jeżeli nie zapewni przestrzeni do relacji ludziom, którzy ją tworzą. Owe relacje niezbędne są do tego, by przedsiębiorstwo mogło rozwijać się w sposób zrównoważony. A drogą do tego jest misja przedsiębiorstwa, którą będą znać i z którą będą utożsamiać się pracownicy.

Co zatem decyduje o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa?

Generalnie misja każdego przedsiębiorstwa powinna bazować na budowaniu zaufania i długoterminowej wartości wspierania klientów. I to powiązane jest ściśle ze wsparciem zrównoważonego rozwoju. O tym, że przedsiębiorstwa podążają właśnie w stronę zrównoważonego rozwoju decydują trendy rynkowe, w które wpisują się zrównoważone długookresowe modele biznesowe wspierane regulacjami.

Jak podkreśla Tomasz Barańczyk, partner w przedsiębiorstwie doradczym PwC, ważnymi elementami misji przedsiębiorstwa jest zaufanie wewnętrzne, wspieranie talentów w przedsiębiorstwie, różnorodność i budowanie inkluzywnej kultury organizacji. Poza tym klarowna i jasno komunikowana misja jest też sposobem na utrzymanie pracowników w przedsiębiorstwie i wytworzenie w nich poczucia lojalności. Jednak należy również dostrzegać, iż kiedyś pracownik przychodził do przedsiębiorstwa z zamiarem pozostania w nim na 20 lat, a dziś jeżeli pozostanie przez 2-3 lata to i tak jest długo.

Z kolei Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA stwierdził, iż recepta na sukces, czyli sprawienie, by pracownicy byli lojalni, zmotywowani i chcieli pozostać w przedsiębiorstwie, tkwi w tym, by byli oni szczęśliwi. By po prostu nie czuli się źle z tym, iż rano muszą wstać i iść do pracy.

Dobrze jest zatem przedstawić wizję i misję przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. Ale też i rozmawiać z pracownikami o tym, jakie mają problemy, czego potrzebują by ich praca była łatwiejsza i spójna z wyznawanymi w przedsiębiorstwie wartościami. Stąd też wniosek, iż zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa wiąże się ściśle z jego DNA.

Czy zatem rzeczywiście idea zrównoważonego rozwoju króluje obecnie na rynku?

Otóż rzecz można, że tak, ponieważ większość przedsiębiorstw wdrożyła już strategie, w które wpisany został zrównoważony rozwój. Zatem pomysł i koncepcja już jest, teraz chodzi o to, by osiągnąć odpowiednie rezultaty. Mówić można również obecnie o zrównoważonym rozwoju pracownika, gdzie nierozerwalnie powracamy do zagadnienia jego szczęścia.

Zobacz  Sygnaliści i zgłaszanie nieprawidłowości w zakładzie pracy

Jak podkreśla Agnieszka Żyro, prezes zarządu spółki Anwil, pracownik musi mieć świadomość, iż pracodawca interesuje się nim nie tylko gdy jest w pracy, lecz również wówczas, gdy jest poza nią. W spółce Anwil osoby zarządzające przedsiębiorstwem regularnie kontaktują się z pracownikami na bieżąco, w miarę indywidualnie, na ile jest to oczywiście możliwe. Każdy menedżer spółki Anwil ma wpisany w swój kodeks postępowania obowiązek komunikowania się z pracownikami i czerpania od nich informacji o tym, co jest dla nich istotne.

Przykładowo w trakcie epidemii spółka Anwil zaoferowała swym pracownikom pomoc psychologa i psychoterapeuty i to, w połączeniu z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy, stanowiło podstawę tego, iż zakład pracy funkcjonował cały czas bez żadnego przestoju.

Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę z faktu, na co zwraca uwagę Agnieszka Żyro, iż zmotywowanie pracowników to bardzo trudne zadanie, należy indywidualnie podejść do każdego z nich i zastosować rozwiązania, które będą odpowiadały jego potrzebom. W tym celu w spółce Anwil realizowane są różne programy, jak chociażby taki, który polega na pozyskaniu pieniędzy na realizację swych pasji. W tym celu wystarczy napisać wniosek i dobrze go umotywować.

Co jeszcze jest ważne w kontekście motywowania pracowników?

Jak podkreśla Marzena Strzelczak, prezes zarządu i dyrektor generalny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, różnorodność jest czymś organicznym, bowiem każdy z nas jest inny. Natomiast sztuką, w przypadku motywowania pracowników, jest poszukiwanie tego, dzięki czemu będzie można do pracowników dotrzeć.

W tym kontekście pojawia się istotne zagadnienie, mianowicie co mają czynić pracodawcy posiadający różnorodne zespoły. Zatrudniając bowiem pracowników przyjmują oni w pewien sposób odbicie społeczeństwa. I niezmiernie ważnym jest co oni z tym uczynią, czy chociażby znajdą sposób na to, by przemówiły wszystkie osoby w organizacji. Jest to niezwykle trudne, gdyż poza procedurami i stosowanymi politykami należy przyjrzeć się również swym ograniczeniom, należy wiedzieć jak zachęcić do mówienia tych, którzy milczą.

Zobacz  Potencjalne pułapki nowej ustawy o sygnalistach

Tymczasem właśnie dzięki różnorodności przedsiębiorstwo ma szansę tworzyć innowacje, wytwarzać coraz lepsze produkty czy też lepiej odpowiadać na potrzeby grup, które do tej pory nie były uwzględniane jako odbiorcy jej towarów czy też usług. Marzena Strzelczak tłumaczy wręcz, iż w praktyce każdy wie jaka jest różnica pomiędzy pracę w przedsiębiorstwie dającym przestrzeń na bycie sobą, a takim które owej przestrzeni nie zapewnia. Tymczasem właśnie owa przestrzeń jest gwarancją satysfakcji, przekładającej się następnie na większe zaangażowanie w pracę, na czym przecież zyskuje pracodawca.

Agnieszka Żyro podkreśla z kolei, iż w spółce Anwil zarząd stara się wykorzystać różnorodność do budowania zespołów, które będę realizować określone wyzwania w taki sposób, by kończyły się one sukcesem. Najważniejszym w tym kontekście jest to, by w tym procesie pamiętać, że kompetencje nie mają płci – zatem należy kierować się umiejętnościami.

Jarosław Fuchs natomiast podkreśla, iż różnorodność jest ważna, jednak nie najważniejsza. Każde przedsiębiorstwo jest niejako próbką społeczeństwa określoną poprzez kompetencje, wykształcenie oraz potrzeby. I w zależności od tego dobiera się właśnie pracowników do zespołu. Stąd jego zdaniem kluczowe są kompetencje.

Nie warto bowiem budować zespołu, który bazował będzie na płci, kolorze skóry czy też innych cechach – to nie jest właściwa droga. Należy oczywiście szanować różnorodność, dbać o to, by każda osoba, która jest inna od jakiegokolwiek standardu, czuła się w przedsiębiorstwie szczęśliwa i bezpieczna. A będąc szczęśliwą będzie ona najbardziej efektywna z punktu widzenia organizacji.

Z kolei w przedsiębiorstwie doradczym PwC wdrożono rozwiązanie, które polega na uzależnieniu wynagrodzenia kadry zarządczej od aspektów niefinansowych, jak zaangażowanie i satysfakcja pracowników. Tomasz Barańczak podkreśla bowiem, iż reprezentowane przez niego przedsiębiorstwo PwC stara się słuchać swych pracowników i poleca to również swym kontrahentom. Drogą do tego może być badanie poziomu satysfakcji, które należałoby wykonywać nie raz do roku, ale częściej, czyli raz na kwartał bądź nawet raz w miesiącu. Jego wyniki będą bowiem nieocenione w odniesieniu do korygowania działalności całego przedsiębiorstwa.

Zobacz  RDS i rząd nadal bez porozumienia

Podsumowując, bardzo ważnym zagadnieniem dla zarządów przedsiębiorstw jest stworzenie takiej organizacji i takiego środowiska pracy, by każdy pracownik znalazł tam przestrzeń dla siebie, jak i do relacji pomiędzy pracownikami. To wszystko bowiem jest bardzo potrzebne, by przedsiębiorstwo mogło podążać drogą zrównoważonego rozwoju. A kluczem do tego jest jasne i precyzyjne określenie misji przedsiębiorstwa, którą znać będą zarówno pracownicy, jak i jego klienci. Ona bowiem powinna angażować pracowników, wpływając na ich wyższą efektywność.

[Głosów:    Average: /5]