Na jaką emeryturę może liczyć przedsiębiorca-emeryt?

Cóż, zapewne nie będzie to jakaś duża kwota. Dla osób, które urodziły się po 1948 roku ZUS wylicza emeryturę na podstawie sumy zgromadzonych składek (wraz z kapitałem początkowym) oraz średniego, dalszego trwania życia w dniu przejścia na emeryturę (na podstawie specjalnych tabel statystycznych).

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, kluczowa jest ta pierwsza zmienna. Zdecydowana większość przedsiębiorców opłaca bowiem składki od najniższej możliwej podstawy, zatem powinni się spodziewać minimalnej emerytury.

Jej poziom w najgorszym przypadku wyniesie 1.100 złotych brutto, jeśli jednak udowodni się 20-letni staż pracy dla kobiet i 25-letni staż pracy dla mężczyzn. Ci z przedsiębiorców, którzy na pewnych etapach swego życia pracowali na dobrze płatnych etatach, mogą zapewne liczyć na większą kwotę emerytury.

Co też istotne, przedsiębiorca-emeryt z przyznaną emeryturą i nadal prowadzoną działalnością gospodarczą nie musi się obawiać jej zawieszenia nawet w przypadku osiągania bardzo wysokich dochodów w swoim przedsiębiorstwie. Prawo bowiem nie ogranicza tego poziomu.

Podsumowując, najważniejszą sprawą jest to, iż przejście na emeryturę jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i jego stan zdrowia pozwala mu na dalszą aktywność zawodową, nic nie stoi na przeszkodzie, by po przejściu na emeryturę nadal działalność kontynuował. Bowiem to on sam decyduje, kiedy rzeczywiście chce zaprzestać bycia aktywnym na polu zawodowym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]
Zobacz  To ZUS decyduje od kogo ściągać nienależnie pobrany zasiłek