Jakie skutki dla pracodawców wywoła nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimlanym?

Niewątpliwie dla pracodawców oznaczać będzie ona utrudnienie i dodatkowe koszty. Efektem wyłączenia dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego będzie konieczność korekty wynagrodzeń. Może to jednak powodować pewne dysproporcje w stosunku do tych pracowników, którzy zarabiają więcej niż ustawowe minimum.

Przykładowo, jeśli pracownik danego przedsiębiorstwa, będąc na najniższym poziomie zaszeregowania, otrzymuje obecnie wynagrodzenie minimalne, które uwzględnia dodatek stażowy. Czyli zarabia 2000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 250 zł dodatku stażowego, łącznie 2.250 zł. Tymczasem inny pracownik, będący na kolejnym poziomie zaszeregowania, otrzymuje łącznie 2.500 zł, z czego 2.250 zł to wynagrodzenie zasadnicze i 250 zł to dodatek stażowy. Po zmianach, jakie wprowadzi nowelizacja, pracodawca będzie zobowiązany podnieść wynagrodzenie zasadnicze temu pierwszemu do wysokości 2.250 zł i dodatkowo otrzyma on dodatek stażowy w kwocie 250 zł. Tym samym poziom płac dla pracowników na różnych poziomach zaszeregowania będzie taki sam. To zaś zmusi pracodawcę do wprowadzenia zmian w tym zakresie, zapewne poprzez korektę płac w górę.

W zasadzie należałoby w ogóle zastanowić się nad samą funkcją dodatku stażowego. W dobie obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie to pracownik coraz częściej zaczyna dyktować warunki, tego typu rozwiązanie mocno traci na aktualności. Nie jest to dodatek motywujący, gdyż z założenia płaci się go nie pracownikom najlepszym, ale praktycznie każdemu, kto odpowiednio długo pracuje. Zatem jego znaczenie i tak powinno spadać.

Jakie składniki obecnie wliczane są do kwoty minimalnego wynagrodzenia, a jakie nie?

Kwota minimalnego wynagrodzenia to dolna granica wysokości wynagrodzenia, przysługująca pracownikowi zatrudnionemu w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, osobistego zaszeregowania, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanego u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.

Przy porównywaniu kwoty wynagrodzenia minimalnego z obowiązującą w danym roku kwotą minimalną, bierze się pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczane przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem:

  • nagrody jubileuszowej
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
Zobacz  Inspekcja pracy po nowemu

Dodatkowo zaś, po wejściu w życie omawianej nowelizacji, nie będzie się wliczać dodatku stażowego.

Zmiana w zakresie niewliczania dodatku stażowego do płacy minimalnej, dotyczyć powinna niewielkiej grupy osób, najczęściej pracowników jednostek budżetowych o niskim stopniu zaszeregowania. Na pewno zaś nie będą to jakieś rewolucyjne zmiany na rynku pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]